Skip to content

Legislatie

Legislatie

Societatea Tunic Prod isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana in vigoare raportata la directivele europene.

Domeniile de interes specifice obiectului de activitate se refera la achizitiile publice, activitatea de service (dispozitive medicale), cea privind securitatea si sanatatea in munca, precum si cea referitoare la protectia mediului si a sistemului calitatii.

Departamentul juridic verifica periodic aparitia eventualelor modificari legislative privind zona noastra de interes, noutatile legate de specificul activitatii societatii, precum si normele de punere in aplicare a dispozitiilor legale mentionate.

Dintre actele normative incidente mentionam:

  • Legea 360/2003 republicata in 2014 privind regimul substantelor periculoase;
  • Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
  • Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca;
  • Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
  • Legea 95/2006 republicata in 2015 privind reforma in domeniul sanatatii;
  • Legea 211/2011 republicata in 2014 privind regimul deseurilor;
  • OMS 1008/2016 privind avizarea activitatilor in domeniul dispozitivelor medicale;
  • OMS 1009/2016 privind inregistrarea dispozitivelor medicale in baza nationala de date.
  • Legea 49/2018 privind precursorii de explozivi
Legislatie