Legislatie

Tunic Prod  SRL  isi desfasoara  activitatea in conformitate cu legislatia in vigoare pe teritoriul Romaniei care reglementeaza domeniul nostru de activitate, asigurand respectarea  tuturor prevederilor legale :

Legea 360/02.09.2003  privind regimul substantelor periculoase – publicata in M.O. 635/05.09.2003, versiune consolidata in 11.12.2011.

Ordonanta de Guvern 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri - publicata in M.O. 1039/28.12.2006, versiune consolidata in 29.06.2007.

Hotararea de Guvern 1408/14.12.2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase - – publicata in M.O. 813/04.12.2008.

Legea 186/2007 pentru aprobarea OUG nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri  – publicata in M.O. 425/26.06.2007.

Regulamentele 273/2005 si 111/2005  privind ambalarea si transportul substantelor chimice periculoase.

TUNIC - UN PARTENERIAT CARE CONTINUA !
www.tunic.ro